Introduktion

En plan er en matematisk koncept, der beskriver en flad overflade, der strækker sig i alle retninger. I matematik og fysik er det ofte vigtigt at kunne bestemme ligningen for en plan, der passerer gennem tre givne punkter. Dette kan bruges til at beskrive geometriske former, løse ligninger og løse problemer i rumlig analyse.

Hvad er en plan?

En plan er en flad overflade, der strækker sig i alle retninger. Matematisk kan en plan defineres ved hjælp af en ligning, der beskriver alle punkter (x, y, z), der tilfredsstiller ligningen. En typisk ligning for en plan er af formen Ax + By + Cz + D = 0, hvor A, B, C og D er konstanter.

Hvorfor er det vigtigt at bestemme en ligning for en plan med tre punkter?

At bestemme ligningen for en plan, der passerer gennem tre givne punkter, er vigtigt af flere grunde:

 • Det tillader os at beskrive geometriske former og objekter i rummet.
 • Det giver os mulighed for at løse ligninger og finde ukendte værdier.
 • Det hjælper os med at analysere og løse problemer inden for rumlig analyse og fysik.

Metoder til at bestemme ligningen for en plan med tre punkter

Metode 1: Brug af normalvektorer

En metode til at bestemme ligningen for en plan med tre punkter er at bruge normalvektorer. Normalvektorer er vektorer, der er vinkelrette på planen.

Trin 1: Find to vektorer i planet

Vælg to af de tre givne punkter på planen og find vektorerne mellem dem.

Trin 2: Find en normalvektor til planet

Tag krydsproduktet af de to vektorer fra trin 1 for at finde en vektor, der er vinkelret på planen.

Trin 3: Bestem ligningen for planen

Brug normalvektoren fra trin 2 og et af de tre givne punkter til at opstille ligningen for planen ved hjælp af formen Ax + By + Cz + D = 0.

Metode 2: Brug af krydsprodukt

En alternativ metode til at bestemme ligningen for en plan med tre punkter er at bruge krydsproduktet af to vektorer i planen.

Trin 1: Find to vektorer i planet

Vælg to af de tre givne punkter på planen og find vektorerne mellem dem.

Trin 2: Tag krydsproduktet af de to vektorer

Tag krydsproduktet af de to vektorer fra trin 1 for at finde en vektor, der er vinkelret på planen.

Trin 3: Bestem ligningen for planen

Brug krydsproduktet fra trin 2 og et af de tre givne punkter til at opstille ligningen for planen ved hjælp af formen Ax + By + Cz + D = 0.

Eksempel på at bestemme ligningen for en plan med tre punkter

Eksempel 1: Bestemmelse af ligningen for en plan gennem tre givne punkter

Antag, at vi har tre punkter A(1, 2, 3), B(4, 5, 6) og C(7, 8, 9). Vi ønsker at bestemme ligningen for den plan, der passerer gennem disse tre punkter.

Vi kan bruge metode 1 til at bestemme ligningen for planen:

 1. Find vektorerne AB og AC:
  • AB = B – A = (4, 5, 6) – (1, 2, 3) = (3, 3, 3)
  • AC = C – A = (7, 8, 9) – (1, 2, 3) = (6, 6, 6)
 2. Tag krydsproduktet af AB og AC:
  • AB x AC = (3, 3, 3) x (6, 6, 6) = (0, 0, 0)
 3. Brug normalvektoren (0, 0, 0) og et af de tre punkter (f.eks. A) til at opstille ligningen for planen:
  • 0x + 0y + 0z + D = 0
  • D = 0

Ligningen for planen er derfor 0x + 0y + 0z + 0 = 0, eller bare 0 = 0.

Eksempel 2: Bestemmelse af ligningen for en plan gennem to vektorer og et punkt

Antag, at vi har to vektorer AB = (2, 3, 4) og AC = (5, 6, 7), samt et punkt A(1, 1, 1). Vi ønsker at bestemme ligningen for den plan, der passerer gennem disse to vektorer og punktet.

Vi kan bruge metode 2 til at bestemme ligningen for planen:

 1. Tag krydsproduktet af AB og AC:
  • AB x AC = (2, 3, 4) x (5, 6, 7) = (-3, 6, -3)
 2. Brug krydsproduktet (-3, 6, -3) og punktet A(1, 1, 1) til at opstille ligningen for planen:
  • -3x + 6y – 3z + D = 0
  • D = 3x – 6y + 3z

Ligningen for planen er derfor -3x + 6y – 3z + (3x – 6y + 3z) = 0, eller bare 0 = 0.

Opsummering

Vigtigheden af at bestemme ligningen for en plan med tre punkter

At kunne bestemme ligningen for en plan, der passerer gennem tre givne punkter, er vigtigt for at kunne beskrive geometriske former, løse ligninger og løse problemer inden for rumlig analyse og fysik.

De to metoder til at bestemme ligningen for en plan

Der er to metoder til at bestemme ligningen for en plan med tre punkter:

 • Metode 1: Brug af normalvektorer
 • Metode 2: Brug af krydsprodukt

Yderligere ressourcer

Links til yderligere information og eksempler

Her er nogle nyttige ressourcer, hvor du kan finde mere information og eksempler på at bestemme ligningen for en plan med tre punkter: