Hvad betyder ‘parenteral’?

‘Parenteral’ er et begreb inden for medicin og farmakologi, der refererer til en metode til administration af lægemidler eller ernæring, hvor stoffet indføres direkte i kroppen, omgående fordøjelsessystemet. Ordet ‘parenteral’ stammer fra det græske ord ‘para’, der betyder ‘ved siden af’ eller ‘forbi’, og ‘enteron’, der betyder ‘tarm’. Samlet set betyder ‘parenteral’ altså ‘ved siden af tarmen’ eller ‘forbi tarmen’.

Definition af ‘parenteral’

Ifølge Den Danske Ordbog defineres ‘parenteral’ som “vedrørende indgift af lægemidler eller næring uden om fordøjelseskanalen, fx ved injektion”. Dette betyder, at parenteral administration indebærer indføring af stoffer i kroppen gennem andre metoder end oral indtagelse, såsom injektioner eller infusioner.

Etymologi af ‘parenteral’

Ordet ‘parenteral’ har sin oprindelse i det græske sprog. Forstavelsen ‘para’ betyder ‘ved siden af’ eller ‘forbi’, mens ‘enteron’ refererer til ‘tarm’. Sammen betyder ‘parenteral’ altså ‘ved siden af tarmen’ eller ‘forbi tarmen’. Dette henviser til den omgående af fordøjelsessystemet, som er karakteristisk for parenteral administration.

Forståelse af parenteral administration

Hvad er parenteral administration?

Parenteral administration er en metode til indgivelse af lægemidler eller ernæring direkte i kroppen, omgående fordøjelsessystemet. Dette kan ske gennem forskellige teknikker, såsom injektioner eller infusioner. Formålet med parenteral administration er at opnå en hurtig og præcis virkning af lægemidlet eller ernæringen, da stoffet ikke behøver at passere gennem fordøjelsessystemet først.

Historisk baggrund for parenteral administration

Parenteral administration har været anvendt i medicinsk praksis i mange århundreder. Allerede i oldtiden blev der anvendt metoder til at indføre stoffer direkte i kroppen, såsom blodtransfusioner og subkutane injektioner. Med tiden er teknikkerne og metoderne for parenteral administration blevet forbedret og raffineret, hvilket har gjort det muligt at levere lægemidler og ernæring på en mere præcis og effektiv måde.

Parenterale lægemidler

Hvad er parenterale lægemidler?

Parenterale lægemidler er lægemidler, der administreres ved hjælp af parenteral administrationsteknikker, såsom injektioner eller infusioner. Disse lægemidler kan være i form af opløsninger, suspensioner eller pulver, der skal rekonstitueres før administration. Parenterale lægemidler anvendes ofte, når der er behov for en hurtig og præcis virkning, eller når det ikke er muligt at indtage lægemidlet gennem munden.

Fordele og ulemper ved parenterale lægemidler

Der er flere fordele og ulemper ved brugen af parenterale lægemidler:

 • Fordele:
  • Hurtig og præcis virkning: Parenterale lægemidler virker normalt hurtigere end lægemidler, der indtages gennem munden, da de omgår fordøjelsessystemet.
  • Mulighed for administration af større mængder: Parenteral administration tillader administration af større mængder lægemidler eller ernæring, som ikke er muligt ved oral indtagelse.
  • Velegnet til patienter med nedsat fordøjelsesevne: Patienter, der har problemer med at optage lægemidler gennem fordøjelsessystemet, kan have gavn af parenteral administration.
 • Ulemper:
  • Øget risiko for infektion: Parenteral administration indebærer en risiko for infektion på grund af indføringen af stoffer direkte i kroppen.
  • Kræver professionel administration: Parenterale lægemidler skal administreres af sundhedspersonale med den rette uddannelse og erfaring.
  • Mulige bivirkninger: Som med alle lægemidler kan parenterale lægemidler have bivirkninger, der skal overvåges nøje.

Parenteral ernæring

Hvad er parenteral ernæring?

Parenteral ernæring er en metode til at tilføre næringsstoffer direkte i kroppen ved hjælp af parenteral administrationsteknikker. Dette kan være nødvendigt, når en person ikke er i stand til at indtage tilstrækkelig ernæring gennem munden eller fordøjelsessystemet. Parenteral ernæring kan bestå af en blanding af forskellige næringsstoffer, herunder proteiner, kulhydrater, fedtstoffer, vitaminer og mineraler.

Anvendelse af parenteral ernæring

Parenteral ernæring anvendes primært, når en person ikke er i stand til at spise eller fordøje mad på normal vis. Dette kan være tilfældet for personer med svære fordøjelsesproblemer, tarmobstruktion, alvorlig underernæring eller efter operationer, hvor fordøjelsessystemet midlertidigt er ude af funktion. Parenteral ernæring kan være en midlertidig eller langvarig løsning, afhængigt af patientens behov.

Parenteral infektion

Hvad er en parenteral infektion?

En parenteral infektion er en infektion, der opstår som følge af parenteral administration af stoffer. Når stoffer indføres direkte i kroppen uden om fordøjelsessystemet, er der en øget risiko for infektion, da kroppens naturlige forsvarsmekanismer kan omgås. Parenterale infektioner kan være forårsaget af forskellige mikroorganismer, såsom bakterier, vira eller svampe, der kan komme ind i kroppen gennem injektionssår eller infusionssteder.

Risikofaktorer og forebyggelse af parenterale infektioner

Nogle af de risikofaktorer, der kan øge risikoen for parenterale infektioner, inkluderer dårlig hygiejne, ukorrekt aseptisk teknik, manglende desinfektion af injektionssteder og infusionsudstyr samt dårlig håndtering af lægemidler. For at forebygge parenterale infektioner er det vigtigt at følge strenge aseptiske procedurer, desinficere injektionssteder og infusionsudstyr korrekt og sikre korrekt håndtering og opbevaring af lægemidler.

Parenteral terapi

Hvad er parenteral terapi?

Parenteral terapi er en behandlingsmetode, der involverer administration af lægemidler eller ernæring direkte i kroppen ved hjælp af parenteral administrationsteknikker. Formålet med parenteral terapi er at levere stofferne direkte til det ønskede mål i kroppen for at opnå en hurtig og præcis virkning. Parenteral terapi kan anvendes til behandling af forskellige sygdomme og tilstande, herunder infektioner, kræft, ernæringsmæssige mangler og smertelindring.

Anvendelse af parenteral terapi

Parenteral terapi anvendes i en bred vifte af medicinske specialiteter og behandlinger. Det kan være nødvendigt, når oral administration ikke er mulig eller ineffektiv, eller når der er behov for en hurtig og præcis virkning af lægemidlet. Parenteral terapi kan udføres på hospitaler, klinikker eller hjemmepleje, afhængigt af patientens behov og behandlingsplan.

Parenteral administrationsteknikker

Injektionsteknikker

Der er forskellige injektionsteknikker, der anvendes ved parenteral administration:

Intravenøs (IV) administration

IV-administration indebærer indføring af lægemidlet direkte i en vene. Dette tillader en hurtig og direkte virkning af lægemidlet og er velegnet til lægemidler, der kræver øjeblikkelig effekt. IV-administration kan udføres ved hjælp af en sprøjte og kanyle eller ved hjælp af en intravenøs kateter.

Intramuskulær (IM) administration

IM-administration indebærer indføring af lægemidlet i musklerne. Dette tillader en langsommere og gradvis frigivelse af lægemidlet. IM-administration anvendes ofte til lægemidler, der kræver en langvarig virkning eller lægemidler, der ikke kan administreres intravenøst.

Subkutan (SC) administration

SC-administration indebærer indføring af lægemidlet under huden. Dette tillader en gradvis frigivelse af lægemidlet og anvendes ofte til lægemidler, der kræver en langvarig virkning eller lægemidler, der kan absorberes gennem det subkutane væv.

Infusionsteknikker

Infusionsteknikker anvendes til at administrere lægemidler eller ernæring i form af en kontinuerlig strøm. Dette kan ske ved hjælp af forskellige metoder, såsom perfusionspumper eller manuel kontrol af infusionshastigheden.

Perfusionspumper

Perfusionspumper er elektroniske apparater, der kan indstilles til at levere en nøjagtig mængde lægemiddel eller ernæring over en bestemt periode. Dette sikrer en præcis og konstant administration af stoffet.

Infusionshastighed og kontrol

Infusionshastigheden og kontrol af lægemidlet eller ernæringen kan også udføres manuelt ved hjælp af en sprøjte og en infusionshastighedsregulator. Dette kræver nøje overvågning og justering af infusionshastigheden for at sikre korrekt administration.

Parenteral sikkerhed og bivirkninger

Sikkerhedsforanstaltninger ved parenteral administration

Ved parenteral administration er det vigtigt at følge strenge sikkerhedsforanstaltninger for at minimere risikoen for infektion og andre komplikationer. Dette inkluderer korrekt aseptisk teknik, desinfektion af injektionssteder og infusionsudstyr, korrekt håndtering og opbevaring af lægemidler samt uddannelse og træning af sundhedspersonale.

Almindelige bivirkninger af parenterale lægemidler

Som med alle lægemidler kan parenterale lægemidler have bivirkninger. Nogle almindelige bivirkninger inkluderer smerte eller ubehag på injektionsstedet, allergiske reaktioner, infektioner, blødning eller blå mærker på injektionsstedet og generelle bivirkninger af det specifikke lægemiddel, der administreres. Det er vigtigt at overvåge patienten nøje under parenteral administration og rapportere eventuelle bivirkninger til sundhedspersonalet.

Parenteral vs. oral administration

Sammenligning af parenteral og oral administration

Der er forskelle mellem parenteral og oral administration:

 • Administration:
  • Parenteral administration indebærer indføring af lægemidlet direkte i kroppen, omgående fordøjelsessystemet, mens oral administration indebærer indtagelse af lægemidlet gennem munden.
 • Virkningshastighed:
  • Parenterale lægemidler virker normalt hurtigere end lægemidler, der indtages oralt, da de omgår fordøjelsessystemet og leveres direkte til blodbanen.
 • Administration af større mængder:
  • Parenteral administration tillader administration af større mængder lægemidler eller ernæring, som ikke er muligt ved oral indtagelse.
 • Sikkerhed og bivirkninger:
  • Parenteral administration indebærer en øget risiko for infektion og andre komplikationer, mens oral administration kan have bivirkninger relateret til fordøjelsessystemet.

Hvornår foretrækkes parenteral administration?

Parenteral administration foretrækkes normalt i følgende situationer:

 • Når der er behov for en hurtig og præcis virkning af lægemidlet.
 • Når patienten ikke er i stand til at indtage lægemidlet gennem munden, f.eks. på grund af opkastning, koma eller svær nedsat bevidsthed.
 • Når lægemidlet ikke kan absorberes eller metaboliseres korrekt gennem fordøjelsessystemet.
 • Når der er behov for administration af større mængder lægemidler eller ernæring.

Opsummering

I denne artikel har vi udforsket begrebet ‘parenteral’ og dets forskellige aspekter. Vi har diskuteret definitionen og etymologien af ‘parenteral’, samt forståelsen af parenteral administration og dets historiske baggrund. Vi har også undersøgt parenterale lægemidler, parenteral ernæring, parenteral infektion, parenteral terapi og forskellige parenterale administrationsteknikker. Derudover har vi diskuteret sikkerhed og bivirkninger ved parenteral administration, sammenlignet parenteral og oral administration, og identificeret situationer, hvor parenteral administration foretrækkes. Parenteral administration er en vigtig metode inden for medicin og farmakologi, der giver mulighed for hurtig og præcis administration af lægemidler og ernæring direkte i kroppen.

Kilder

1. Den Danske Ordbog. (2021). Parenteral. Hentet fra https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=parenteral

2. World Health Organization. (2010). WHO guidelines on drawing blood: best practices in phlebotomy. Hentet fra https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44278/9789241599221_eng.pdf

3. National Health Service. (2020). Giving medicines by injection. Hentet fra https://www.nhs.uk/conditions/medicines-information/giving-medicines-by-injection/

4. Parenteral Drug Association. (2021). PDA Technical Report No. 29: Points to Consider for Aseptic Processing: Second Edition. Hentet fra https://www.pda.org/bookstore/product-detail/2597-pda-technical-report-no-29-points-to-consider-for-aseptic-processing-second-edition