Hvad betyder ‘pr. os’?

‘Pr. os’ er et udtryk, der bruges til at angive en handling, der udføres af os alle sammen. Det er en forkortelse for “per os”, som betyder “ved os” eller “for os”. Udtrykket bruges ofte i daglig tale, erhvervslivet og offentlige institutioner til at beskrive en handling, der påvirker eller involverer en gruppe mennesker.

Definition af ‘pr. os’

Definitionen af ‘pr. os’ er “ved os” eller “for os”. Det refererer til en handling eller en beslutning, der påvirker en gruppe mennesker eller udføres af en gruppe mennesker. Udtrykket bruges ofte til at understrege fællesskabet og samarbejdet mellem mennesker.

Etymologi af udtrykket ‘pr. os’

Udtrykket ‘pr. os’ stammer fra det latinske udtryk “per os”, som betyder “gennem munden”. Dette udtryk blev oprindeligt brugt inden for medicin til at beskrive en administrationsmetode, hvor medicin blev givet gennem munden. Over tid er udtrykket blevet bredere anvendt og bruges nu til at beskrive en bredere vifte af handlinger og beslutninger, der involverer en gruppe mennesker.

Brugen af ‘pr. os’

Anvendelse af ‘pr. os’ i daglig tale

I daglig tale bruges udtrykket ‘pr. os’ til at beskrive en handling eller en beslutning, der påvirker eller involverer en gruppe mennesker. Det kan for eksempel bruges til at beskrive en fælles beslutning, der er taget af en gruppe venner eller en familie. Det kan også bruges til at beskrive en handling, der er udført af en gruppe mennesker, som f.eks. et arbejdsteam, der samarbejder om et projekt.

Pr. os i erhvervslivet

I erhvervslivet bruges udtrykket ‘pr. os’ til at beskrive handlinger eller beslutninger, der påvirker eller involverer en hel virksomhed eller organisation. Det kan for eksempel bruges til at beskrive en strategi, der er udviklet af virksomhedens ledelse og implementeret af alle medarbejdere. Det kan også bruges til at beskrive en beslutning, der er taget af et bestyrelsesmøde og påvirker alle afdelinger i virksomheden.

Pr. os i offentlige institutioner

I offentlige institutioner bruges udtrykket ‘pr. os’ til at beskrive handlinger eller beslutninger, der påvirker eller involverer en hel institution eller en gruppe af offentligt ansatte. Det kan for eksempel bruges til at beskrive en politisk beslutning, der påvirker alle borgere i landet. Det kan også bruges til at beskrive en ændring i lovgivningen, der påvirker alle institutioner inden for en bestemt sektor.

Eksempler på ‘pr. os’

Eksempel 1: Anvendelse af ‘pr. os’ i en sætning

Eksempel: “Vi har besluttet at indføre en ny arbejdsplan pr. os, så alle medarbejdere kan få bedre arbejdslivsbalance.”

Eksempel 2: Brug af ‘pr. os’ i en forretningskontekst

Eksempel: “Virksomhedens nye strategi er udviklet pr. os og vil blive implementeret af alle afdelinger i løbet af de næste måneder.”

Relaterede udtryk og synonymer

Alternativer til ‘pr. os’

Der er flere alternative udtryk, der kan bruges i stedet for ‘pr. os’. Nogle af disse inkluderer:

 • Ved fælles beslutning
 • Sammen
 • Samlet
 • I fællesskab
 • Alle sammen

Relaterede udtryk og vendinger

Der er flere relaterede udtryk og vendinger, der kan bruges i forbindelse med ‘pr. os’. Nogle af disse inkluderer:

 • For os alle
 • Sammen som en gruppe
 • I fællesskab med andre
 • Med alles deltagelse
 • Samlet beslutning

Historisk baggrund af ‘pr. os’

Udvikling af udtrykket ‘pr. os’ gennem tiden

Udtrykket ‘pr. os’ har udviklet sig over tid og har ændret betydning og anvendelse. Oprindeligt blev udtrykket brugt inden for medicin til at beskrive en administrationsmetode, hvor medicin blev givet gennem munden. Over tid er udtrykket blevet bredere anvendt og bruges nu til at beskrive en bredere vifte af handlinger og beslutninger, der involverer en gruppe mennesker.

Historisk anvendelse af ‘pr. os’

Den historiske anvendelse af udtrykket ‘pr. os’ kan spores tilbage til antikken, hvor det blev brugt inden for medicin til at beskrive en administrationsmetode. Senere blev udtrykket også brugt inden for jura og politik til at beskrive handlinger eller beslutninger, der påvirkede en hel gruppe mennesker. I dag bruges udtrykket bredt i forskellige kontekster og brancher.

Praktiske tips til brug af ‘pr. os’

Sådan undgår du misforståelser ved brug af ‘pr. os’

For at undgå misforståelser ved brug af ‘pr. os’ er det vigtigt at være klar og præcis i sin kommunikation. Her er nogle praktiske tips:

 • Vær tydelig i din formulering og forklar, hvilken gruppe mennesker der er involveret.
 • Brug eksempler eller illustrationer for at hjælpe med at forklare, hvad du mener.
 • Tjek forståelsen hos modtageren ved at stille spørgsmål eller bede om feedback.
 • Vær opmærksom på kulturelle forskelle og kontekstuelle faktorer, der kan påvirke forståelsen af udtrykket.

Eksperters råd om korrekt brug af ‘pr. os’

Ifølge eksperter er det vigtigt at bruge udtrykket ‘pr. os’ med omhu og kun når det er relevant. Her er nogle råd fra eksperter:

 • Brug udtrykket, når det er nødvendigt at understrege fællesskabet og samarbejdet mellem mennesker.
 • Vær opmærksom på konteksten og brug udtrykket passende i forhold til den specifikke situation.
 • Undgå at bruge udtrykket unødvendigt eller for ofte, da det kan miste sin betydning og effekt.
 • Vær åben for feedback og juster din brug af udtrykket baseret på modtagernes reaktioner.

Opsummering

Vigtigheden af at forstå ‘pr. os’

At forstå udtrykket ‘pr. os’ er vigtigt for at kunne kommunikere effektivt og undgå misforståelser. Udtrykket bruges til at beskrive handlinger og beslutninger, der påvirker eller involverer en gruppe mennesker. Det understreger fællesskabet og samarbejdet mellem mennesker og bruges bredt i daglig tale, erhvervslivet og offentlige institutioner.

Sammenfatning af nøglepunkterne om ‘pr. os’

‘Pr. os’ er en forkortelse for “per os”, som betyder “ved os” eller “for os”. Det bruges til at beskrive handlinger og beslutninger, der påvirker eller involverer en gruppe mennesker. Udtrykket stammer fra det latinske udtryk “per os” og har udviklet sig over tid. Det bruges bredt i daglig tale, erhvervslivet og offentlige institutioner til at understrege fællesskabet og samarbejdet mellem mennesker.