Hvad betyder ‘tore’?

‘Tore’ er et dansk ord, der bruges til at beskrive noget, der er ødelagt eller i stykker. Det kan også referere til en person eller genstand, der er voldsom eller aggressiv i sin opførsel. Ordet ‘tore’ kan også have en negativ konnotation og bruges til at beskrive noget, der er dårligt eller ubehageligt.

Definition af ‘tore’

Ifølge dansk ordbog betyder ‘tore’ at være ødelagt eller i stykker. Det kan også referere til en person eller genstand, der er voldsom eller aggressiv i sin opførsel.

Historie og oprindelse af ‘tore’

Oprindelsen af ordet ‘tore’

Ordet ‘tore’ har sin oprindelse i det gamle nordiske sprog. Det stammer fra det oldnordiske ord ‘tórr’, der betyder ‘tør’. I oldnordisk blev ordet brugt til at beskrive noget, der var tørt eller hårdt.

Historisk brug af ‘tore’

I historisk kontekst blev ordet ‘tore’ brugt til at beskrive ødelæggelse eller skader på genstande eller bygninger. Det blev også brugt til at beskrive voldelig eller aggressiv adfærd hos en person.

Anvendelse af ‘tore’ i dag

Almindelig brug af ‘tore’

I dag bruges ordet ‘tore’ stadig til at beskrive noget, der er ødelagt eller i stykker. Det kan referere til fysiske genstande som biler, møbler eller elektronik, der ikke fungerer korrekt eller er beskadiget. Det kan også bruges til at beskrive en persons dårlige helbredstilstand eller følelsesmæssige tilstand.

Brug af ‘tore’ i forskellige kontekster

‘Tore’ kan bruges i forskellige kontekster afhængigt af situationen. Det kan bruges i daglig tale til at beskrive noget, der er i dårlig stand eller ikke fungerer korrekt. Det kan også bruges i mere formelle sammenhænge som i tekniske rapporter eller forsikringsdokumenter til at beskrive skader eller ødelæggelse.

Synonymer og relaterede termer til ‘tore’

Andre ord med lignende betydning som ‘tore’

Der er flere synonymer og relaterede termer, der kan bruges i stedet for ‘tore’. Nogle af disse inkluderer:

 • Ødelagt
 • Beskadiget
 • Defekt
 • Forværret
 • Voldsom

Relaterede termer til ‘tore’

Udover synonymerne er der også nogle relaterede termer, der kan være nyttige at kende i forbindelse med ‘tore’. Disse inkluderer:

 • Reparation
 • Skade
 • Ødelæggelse
 • Vold

Eksempler på brug af ‘tore’

Eksempelsætninger med ‘tore’

Her er nogle eksempler på, hvordan ordet ‘tore’ kan bruges i sætninger:

 • Min computer er helt ‘tore’ og skal repareres.
 • Han blev så ‘tore’, at han smadrede vinduet med sin næve.
 • Den gamle bygning var så ‘tore’, at den måtte rives ned.

Yderligere information om ‘tore’

Etymologi af ‘tore’

Ordet ‘tore’ stammer som nævnt tidligere fra det oldnordiske ord ‘tórr’, der betyder ‘tør’. Det har udviklet sig over tid til at få sin nuværende betydning af at være ødelagt eller i stykker.

Kulturel betydning af ‘tore’

I dansk kultur har ordet ‘tore’ en negativ konnotation og bruges til at beskrive noget, der er dårligt eller ubehageligt. Det kan også bruges til at beskrive en persons voldelige eller aggressive adfærd.

Noter og referencer vedrørende ‘tore’

Her er nogle kilder og referencer, der kan give yderligere information om ‘tore’:

 • Dansk Ordbog
 • Etymologisk Ordbog
 • Kulturhistorisk Leksikon

Konklusion

Sammenfatning af ‘tore’

I denne artikel har vi udforsket betydningen af ordet ‘tore’. Vi har undersøgt dets definition, historie og oprindelse samt dets anvendelse i dag. Vi har også set på synonymer og relaterede termer til ‘tore’ samt givet eksempler på dets brug i sætninger. Endelig har vi diskuteret yderligere information om ‘tore’, herunder dets etymologi, kulturelle betydning og henvisninger til yderligere læsning.