Hvad er et verbum?

Et verbum er en ordklasse i grammatikken, der beskriver handlinger, tilstande, begivenheder og processer. På dansk kaldes verbum også for et udsagnsord. Verber er en af de vigtigste ordklasser i sproget, da de udtrykker handlinger og er afgørende for at danne sætninger.

Hvad betyder verbum dansk?

Verbum dansk refererer til verber på dansk. Det dækker over alle de verber, der findes i det danske sprog og deres bøjningsformer.

Forskellige typer af verber

Der findes forskellige typer af verber på dansk, herunder:

 • Handlingsverber, der beskriver fysiske eller mentale handlinger som at løbe, at tænke osv.
 • Tilstandsverber, der beskriver tilstande eller egenskaber som at være, at ligne osv.
 • Hjælpeverber, der bruges sammen med andre verber for at danne bestemte tidformer eller former for indirekte tale.
 • Modalverber, der udtrykker mulighed, nødvendighed, tilladelse osv.

Verbums bøjning

Verbums bøjning i nutid

Verber bøjes efter person, tal og tid. I nutid bøjes verber på dansk således:

 • 1. person ental: -er (f.eks. jeg løber)
 • 2. person ental: -er (f.eks. du løber)
 • 3. person ental: -er (f.eks. han/hun/den/det løber)
 • 1. person flertal: -er (f.eks. vi løber)
 • 2. person flertal: -er (f.eks. I løber)
 • 3. person flertal: -er (f.eks. de løber)

Verbums bøjning i datid

I datid bøjes verber på dansk således:

 • 1. person ental: -ede (f.eks. jeg løb)
 • 2. person ental: -ede (f.eks. du løb)
 • 3. person ental: -ede (f.eks. han/hun/den/det løb)
 • 1. person flertal: -ede (f.eks. vi løb)
 • 2. person flertal: -ede (f.eks. I løb)
 • 3. person flertal: -ede (f.eks. de løb)

Verbums bøjning i fremtid

I fremtid bøjes verber på dansk ved at tilføje hjælpeverbet “vil” eller “skal” foran det pågældende verbum. For eksempel: “jeg vil løbe”, “du skal løbe”.

Verbums funktion i sætningen

Verbum som prædikat

Verbum fungerer som prædikat i sætningen og angiver handlingen eller tilstanden. Det er det centrale element i sætningen og er nødvendigt for at danne en fuldstændig sætning.

Verbum som hjælpeverbum

Nogle verber fungerer som hjælpeverber og bruges sammen med andre verber for at danne bestemte tidformer eller former for indirekte tale. For eksempel: “jeg har spist”, “han er gået”.

Verbum som infinitiv

Infinitivformen af et verbum bruges, når verbummet ikke er bøjet efter person eller tid. For eksempel: “at løbe”, “at spise”.

Eksempler på verbum dansk

Verbum i aktiv form

Eksempler på verber i aktiv form på dansk:

 • løbe
 • spise
 • sove
 • arbejde
 • synge

Verbum i passiv form

Eksempler på verber i passiv form på dansk:

 • blive løbet
 • blive spist
 • blive sovet
 • blive arbejdet
 • blive sunget

Verbums betydning og nuancer

Verbums betydning i forskellige kontekster

Verber kan have forskellige betydninger afhængigt af den kontekst, de bruges i. For eksempel kan verbummet “at løbe” betyde at bevæge sig hurtigt, men det kan også bruges i overført betydning som at være travlt optaget.

Verbums nuancer og synonyme ord

Nogle verber har nuancer og kan have synonyme ord, der har lignende betydning. For eksempel kan verbummet “at spise” erstattes med ordet “at indtage” i visse sammenhænge.

Verbum og andre grammatikalske kategorier

Verbum og substantiv

Verber og substantiver er to forskellige ordklasser. Mens verber beskriver handlinger og tilstande, beskriver substantiver personer, ting, steder osv.

Verbum og adjektiv

Verber og adjektiver er også forskellige ordklasser. Verber beskriver handlinger og tilstande, mens adjektiver beskriver egenskaber ved substantiver.

Verbum og præposition

Præpositioner er en anden grammatikalsk kategori, der bruges til at angive forhold mellem ord og sætningsdele. Verber kan dog bruges sammen med præpositioner for at danne bestemte udtryk eller udtrykke forskellige betydninger.

Verbum dansk i daglig tale

Almindelige verber i dansk

Der er mange almindelige verber, der bruges i daglig tale på dansk. Disse verber beskriver handlinger og tilstande, som vi ofte støder på i vores daglige liv. Eksempler på almindelige verber inkluderer “at gå”, “at spise”, “at tale” osv.

Udtryk og faste vendinger med verber

På dansk bruger vi også mange udtryk og faste vendinger, der indeholder verber. Disse udtryk og vendinger bruges til at udtrykke bestemte betydninger eller situationer. For eksempel: “at tage sig af”, “at give op”, “at løse et problem” osv.

Verbum dansk i skriftlig kommunikation

Formelle og uformelle verber

I skriftlig kommunikation kan der være forskel på, hvilke verber der bruges i formelle og uformelle sammenhænge. Formelle tekster har tendens til at bruge mere formelle og præcise verber, mens uformelle tekster kan have en mere afslappet og dagligdags tone med mere uformelle verber.

Verber i forskellige skriftlige genrer

Verber bruges i forskellige skriftlige genrer som f.eks. romaner, aviser, videnskabelige artikler osv. I hver genre kan der være forskellige forventninger til, hvordan verber bruges, og hvilken betydning de har.

Verbum dansk i dansk som fremmedsprog

Udfordringer ved at lære verber i dansk

For elever, der lærer dansk som et fremmedsprog, kan verber være en udfordrende del af sproget. Bøjning, betydning og brug af verber kan variere fra elevens modersmål, og der kan være mange regler og undtagelser at lære.

Strategier til at mestre verber i dansk

Der er forskellige strategier, der kan hjælpe elever med at mestre verber i dansk. Disse inkluderer at øve sig på bøjning, læse og lytte til dansk i forskellige sammenhænge og arbejde med en sprogunderviser eller -partner.